Dzieje rodziny Sawarskich

Joanna Magdalena Sawarska z domu Sabat, urodziła się 10.03.1926 r. Stanislaw Jan Sawarski urodził się 25.11.1921 r. Związek małżeński zawarli 13.11.1948 r. w Machowie, parafia Miechocin. Rodzice chrzestni Joanny to Magdalena Galek i Józef Zbieg. Rodzice chrzestni Stanisława to Karolina Stępień i Jan Puzio.

Ich pierwsze spotkanie

Z opowiadań i wspomnień Joanny wynika, że jako panienka codziennie przechodziła koło miejsca pracy Stanisława - kuźni w Machowie i często spoglądała w jego kierunku. Stanisław był od niej starszy aż o pięc lat, więc był to poważny kandydat na męża z fachem kowala w ręku. Oczywiście w tym czasie kręciło się wokół młodej Sabatówny jeszcze kilku innych adoratorów, o których mówi "...żeśmy się kolegowali..." Stanisław zaś o młodszej od siebie Joannie opowiada, że imponowała mu tak młoda i zarazem odważna dziewczyna, która po wsi sama końmi jeździła.

ślub Stanisława i Joanny

Była panienką z dobrego domu, pochodziła z zamożnej rodziny, w której kładziono nacisk na wychowanie dzieci i na dobre maniery. U Państwa sabatów pracowała służba, która i przy wychowywaniu dzieci pomagała. Pomimo tego dzieci Sabatów w tym Joanna, na równi z innymi pracowały w gospodarstwie i na roli. Zarówno w rodzinie Sabatów jak i Sawarskich wysoko ceniono pracę, gdyż uważano za staropolskim powiedzeniem, że dobrą pracą ludzie się bogacą. Ten szczególny kult pracy przekazywany był z pokolenia na pokolenie. Za pracą do Ameryki jeszcze przed wojną wyjechali ojcowie Franciszek Sawarski i Michał Sabat. więcej